شبکه های جدید تلویزیونی در کابلشبکه های که در ماه اخیر در شهر کابل به پخش برنامه های شان آغاز نموده اند :
1- دعوت ، در حال حاضر صرف لوگوی این تلویزیون پخش میشود.
2- نگاه ، شبکه خبری تحلیلی متعلق به کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان.
3 - آرزو ، این شبکه قبلا دراستان های شمال فعالیت داشت و استدیوی مرکزی آن در شهر مزار شریف موقیعت دارد.
4- باختر
5- شبکه تلویزیونی یک ، این شبکه بتاریخ دهم دلو پخش برنامه خود را بصورت عادی آغاز نمود وبیشتر سریال های هندی راپخش میکند.
جزئیات بعدا ارائه خواهد شد.