تلویزیون یک هم اکنون از ماهوارهٔ اکسپرس ای ام ۲۲شبکهٔ (وان تی وی) یا همان تلویزیون یک هم اکنون از ماهوارهٔ اکسپرس ای ام ۲۲ با فرکانس زیر قابل دریافت است.

۱۱۴۷۸
هوریزنتال
۲۲۲۲

قابل یادآوری است که تلویزیون های طلوع و لمر نیز بر روی همین ماهواره پخش می شوند.
با تشکر از آقای حمیدالله افضلی و دوست قدیمیمان عظیم جان