تلويزيون بی بی سی از طریق راديوپس از ارسال پارازیت ماهواره ای و ف... شدن وبسایت تلویزیون بی بی سی فارسی این تلویزیون اقدام به پخش تصویر خود با کیفیت کم بر روی اینترنت برای ایران نمود. اکنون این رسانه در اقدامی جدید اقدام به پخش صدای این تلویزیون بر روی رادیوی موج کوتاه و موج متوسط نموده است. صدای تلویزیون فارسی بی بی سی را می توان از این فرکانس های رادیویی دریافت کرد.در صورتی که دوستان در مورد دریافت امواج رادیو مشکل دارند حتما در بخش نظرات اطلاع بدهند، تا راهنمایی های تجربی خود را با کمال میل در اختیارشان قرار دهم:

موج کوتاه

(ساعات به وقت تهران)
۲۳۰۰-۲۲۰۰ ،۹۸۱۰برابر با ۳۱ متر و ۱۳۸۴۵ برابر با ۲۱ متر

۲۳۰۰-۲۳۳۰، ۶۱۲۵ برابر با ۴۹ متر و ۱۳۸۴۵ برابر با ۲۱

۲۳۳۰-۰۱۳۰ ، ۵۹۷۵ برابر با ۴۹ متر و ۷۲۷۰ برابر با ۴۱

۰۱۳۰-۰۲۳۰، ۵۸۷۵ برابر با ۴۹ متر

۰۲۳۰-۰۳۳۰، ۶۱۸۵ برابر با ۴۹ متر

۰۳۰۰-۰۴۳۰، ۵۸۷۵ برابر با ۴۹متر

موج متوسط

۰۱۳۰-۰۵۰۰ ۱۴۱۳ برابر با ۲۱۲ متر