دریافت ماهواره یوتلست با قیچی روی هاتبردبا توجه به رفتن چهار شبکه فارسی زبان به ماهواره یوتل ست دبلیو 2 ام که احتملا رفتن سایر شبکه ای فارسی زبان را نیز به همراه دارد نصب این ماهواره به همراه هاتبرد با کمک قیچی می تواند برای خوانندگان وبلاگ مورد نیاز باشد. به همین جهت متن و تصاویر زیر را به نقل از وبلاگ درباره ماهواره برای شما نقل می کنیم.

برای دریافت این ماهواره با قیچی طبق گفته های قبل فرکانس قوی را وارد کنید سپس قیچی را نصب کنید ال ان بی در سمت راست ال ان بی هاتبرد قرار میگیرد (برعکس عربست).


Frq:11472
Pol:V
Sim:27500