فرکانس قوی و رایگان ویژه شبکه های فارسی زبان
بنا به گزارش وبسایت تلویزیون خبری صدای آمریکا ، استفاده از فرکانس این شبکه (و همچنین تلویزیون بی بی سی) در ماهواره یوروبرد به مدت یک ماه برای استفاده شبکه های فارسی زبان رایگان است.

این می تواند فرصت خوبی باشد برای شبکه های ایرانی ای مانند کانال یک و تلویزیون پارس که از مشکل ارسال پارازیت بر روی ماهواره هاتبرد رنج می برند. به گزارش وبسایت تلویزیون صدای آمریکا سیگنال ماهواره جدید به علت قدرت زیاد کمتر دچار مشکل می شود.

علت رایگان بودن یک ماهه این است که کمپانی یوتل ست می خواهد برای این ماهواره جدیدش که هنوز هیچ شبکه ای بجز این دو شبکه فعلی برنامه پخش نمی کنند بازاریابی کنید.دریافت این ماهواره به کمک قیچی به همراه هاتبرد به راحتی میسر است.

علت ضربه ناپذیر بودن این ماهواره نسبت به هاتبرد این است که هر ماهواره علاوه بر پوشش پخش امواج، دارای پوشش جذب امواج هم هست که می تواند محدود باشد. در مورد هاتبرد پوشش جذب شامل ایران هم می شود و بخاطر همین هم سیگنال های موسوم به پارازیت می توانند مستقیما در ورودی ماهواره ایجاد اختلال کنند و کل شبکه های یک فرستنده آنرا چنانچه در روزهای اخیر شاهد بودید دچار اختلال کند. در ماهواره یوروبرد این پوشش شامل ایران نیست و فرستنده سیگنال باید در اروپا باشد.

امیدوارم دوستان این وبلاگ چون علیرضا این موضوع را به مدیران تلویزیون های ایرانی انتقال دهند. در صورت آمدن شبکه های ایرانی ضربه پذیر به این ماهواره، به علت هزینه کمتر آن نسبت به هاتبرد احتمال آمدن دیگر شبکه های ایرانی نیز به آن بسیار زیاد است.