قطع بی‌بی‌سی از روی نایل‌ستبی‌بی‌سی فارسی فعلا از روی نایل‌ست قطع شده است. البته احتمال برگشت آن وجود دارد زیرا که در وبسایت بی بی سی فارسی چیزی در این باره نوشته نشده .


با سپاس از علیرضا